การเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตย

เราเพิ่งได้เห็นว่าชาวมาเลเซียตอบโต้กับผู้นำที่มีปัญหาหรือไม่ พม่ากำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญแม้ว่าพฤตินัยนายอองซานซูจียังไม่สามารถควบคุมประเทศได้อย่างเต็มที่ ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศประชาธิปไตยถึงแม้จะมีปัญหาในประเทศ “นายคอลัมนิสกล่าวดอนกล่าวว่าการเป็นประธานอาเซียนไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัว

แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องดำรงตำแหน่งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ประเทศไทยภายใต้การนำของนายไพฑูรย์ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนและผลักดันโครงการและภารกิจอาเซียนหลายโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *