เปรียบเทียบเครื่องกรองน้ำ “โบราณ” อิงละคร “บุพเพสันนิวาส” หลักการเดิมที่ยังใช้อยู่

อีกหนึ่งสิ่งที่ละครนำ “วิทยาศาสตร์” มาประยุกต์ให้เข้ากับเนื้อเรื่อง ที่เราได้เห็นกันไปนั่นก็คือ “เครื่องกรองน้ำ” นั่นเอง เป็นฉากที่แม่หญิงการะเกด ได้รับเครื่องกรองน้ำโบราณจากจีนฮง ที่สร้างจากดินเผาทรงกรวยตามที่ได้สั่งไว้ ก่อนที่แม่หญิงการะเกดจะนำหลักการวิทยาศาสตร์ที่เรียนกันในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ได้อย่างคุ้นตา

ซึ่งหลักการในการกรองน้ำ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นโดยในละคร ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้ นุ่น ถ่าน ก้อนกรวด ไซต์เล็ก ไซต์ใหญ่ ทรายหยาบ ทรายละเอียด ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ เป็นวัตถุดิบที่ในสมัยประถมถ้ายังจำความได้ เด็กทุกคนล้วนต้องเคยทดลองทำกันมาแล้วทั้งสิ้น

วัตถุดิบแต่ละชนิดสามารถทำอะไรได้บ้าง

ก้อนกรวด

ไว้กรองสิ่งแปลกปลอมที่ปนมากับน้ำใน ในลักษณะชิ้นใหญ่ เป็นด่านแรกของการกรองน้ำด้านบน

ทราย

ไว้กรองสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ำในลักษณะชิ้นเล็ก ในขั้นตอนที่ 2 ของเครื่องกรอง

ถ่าน

ใช้กรองสารพิษที่ปนมากับน้ำ อาทิเช่น แบคทีเรีย อีโคไลน์ และเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งสามารถดูกลิ่นจากน้ำออกได้

นุ่น สำลี ผ้า

เป็นกรองด่านสุดท้าย ในการกักเศษผงต่างๆที่หลุดรอดออกมาตามชั้นต่างๆ

วิวัฒนาการของเครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำสมัยโบราณ

เครื่องกรองน้ำใน “ละครบุพเพสันนิวาส”

เครื่องกรองน้ำวิทยาศาสตร์

เครื่องกรองน้ำปัจจุบัน

เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมโบราณที่สืบทอดกันต่อมาและยังสามารถใช้ได้จนมาถึงปัจจุบัน และนี่เป็นหลักการข้างต้นในการพัฒนาเครื่องกรองน้ำมาจนถึงยุคสมัยนี้

ขอบคุณข้อมูล จาก sanook.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *