สรุปยอด 4 วัน อุบัติเหตุปีใหม่สังเวย 239 ศพ

ศปถ.สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7 วันเฝ้าระวังอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการณรงค์ เกิดอุบัติเหตุ 678 ครั้ง เสียชีวิต 65 คน บาดเจ็บ 714 คน สาเหตุส่วนใหญ่ยังคงเป็นเมาแล้วขับ และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ประสบเหตุสูงสุด

ขณะที่ยอดรวม 4 วันของการรณรงค์ฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 31 ธันวาคม เกิดอุบัติเหตุสะสม 2,380 ครั้ง , เสียชีวิตสะสม 239 คน, บาดเจ็บสะสม 2 พัน 500 คน จังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 86 ครั้ง, ส่วนศรีสะเกษและอุบลราชธานี มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 11 คนเท่ากัน และบุรีรัมย์ มีบาดเจ็บสะสมสูงสุด 89 คน.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *